Používajú sa k doprave celých strapcov, nakvasených strapcov a výliskov z pneumatického lisu.