Tieto zariadenie slúžia k hrubej filtrácii vína a iných tekutín. Filtrácia prebieha cez naplavenú kremelinu rôznej hrúbky. Podľa typu naplavenej kremeliny sa líši kvalita výstupnej kvapaliny po filtrácii.