Slúžia k prečerpávanie vína, rmutov, nakvaseného hrozna, celých strapcov a pod..