Spoločnosť VIN. TECH, s.r.o sa stala držiteľom certifikátov ISO v roku 2018 a Systém manažérstva kvality používa v oblasti predaja a servisu vinárskej, nápojovej technológie a príslušenstva, odborného poradenstva a konzultácie v súlade s normou STN EN ISO 9001:2016/STN EN ISO 9001:2015. Spoločnosť VIN. TECH, s.r.o si je vedomá toho, že každá jej činnosť vplýva na životné prostredie a celú spoločnosť, preto sme sa rozhodli zaviesť Systém enviromentálnho manažérstva v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2005/EN ISO 14001/2004.

Našim zamestnancom sa snažíme vytvoriť príjemné pracovné prostredie, pretože si uvedomujeme, že pre dostiahnutie úspechu potrebujeme ich skvelú prácu a vďaka tomu sa nám podarilo získať Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2009/OHSAS 18001:2007, vďaka ktorému vytvárame príjemné a produktívne pracovné prostredie.