Schneider UNM 510-10-90

Pojazdný piestový kompresor s ležatou nádržou.Sériovo so všetkými poistnými armatúrami a elektrickým napájacím káblom so zástrčkou tlakový spínač Condor.

Vzdušník vybavený poistným ventilom, manometrom a vypúšťacím ventilom pre kondenzát. Privarená zadná rukoväť zlepšuje možnosti nakladania a prepravy.
Call for price
unimaster2